Wyszukaj:
 
... i Tradycji

"  Kto tradycji nie szanuje niech nas.............pocałuje "

 Tak brzmiała stara, kawaleryjska żurawiejka śpiewana przez ułanów, szwoleżerów, strzelców i artylerzystów konnych.

Dla nas tradycja wspólnego śpiewania to spoiwo łączące nas między sobą, a także nas z historią i następnymi pokoleniami. Piosenki towarzyszą nam na każdym kroku.

Kultywujemy tradycje naszej jazdy - staropolskiej, ułańskiej, partyzanckiej - biorąc udział w uroczystościach patriotycznych, świętach narodowych, rocznicach bitew, pielgrzymkach konnych.

Poznajemy historię naszej Małej Ojczyzny - Podlasia, odnajdując na niej ślady kopyt koni naszych przodków.

Tradycja - to także  tradycja jeździecka, to dobre wzory zachowań w stajni, na rajdach, na zawodach, na Hubertusach, to odpowiednie postępowanie z końmi.

To tradycje hodowlane,  to pamięć o naszych dawnych wybitnych jeźdźcach i hodowcach, a było ich w naszej historii wielu.

Zaprzyjaznieni ułani z 5 i 10 Pułku Ułanów przy Kopcu J. Piłsudskiego w Brzozowicy Dużej
Chorągiew Jazdy Jaśka Kobylińskiego na Tatarskiej Górze w Łosicach
Delegacja KSOPiT oddająca cześć Józefowi Piłsudskiemu
BARWY 1 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH

Siedlce - 12.03.2009r  Jednostka Wojskowa

 " Dotyczy:barw 1 pułku strzelców konnych -  Szanowny Panie Komendancie,

Jako spadkobiercy chlubnych tradycji wszystkich pierwszych pułków strzelców konnych wyrażamy zgodę na używanie barw, wzorów umundurowania oraz symboliki związanej z 1 psk przez Konną Straż Ochrony Przyrody pod dowództwem Komendanta Andrzeja Nowaka z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim.

Jesteśmy dumni, iż kolejna organizacja będzie przekazywała następnym pokoleniom wiedzę związaną z 1 pułkiem strzelców konnych i 1 batalionem rozpoznawczym oraz najwyższe wartości miłości do ojczyzny i szacunku dla przyrody. Biorąc udział w licznych uroczystościach patriotyczno - religijnych oraz otaczając opieką miejsca pamięci narodowej rozpowszechniajcie dobre imię Wojska Polskiego a w szczególności pododdziałów kawaleryjskich oraz rozpoznawczych.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż wystosowałem pismo do Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Koło "Gołąb" Garwolin ze zgodą na stosowanie barw pułkowych przez KSOPiT.

Ponadto dzuiękuję bardzo za dotychczasową owocną współpracę oraz liczę na jej kontynuację w przyszłości.

Życzę całemu składowi Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji kolejnych sukcesów w działalności stowarzyszenia oraz dalszego zapału do rozpowszechniania tradycji kawaleryjskich i naszego regionu.

Z poważaniem      DOWÓDCA  ppłk mgr inż. Arkadiusz Widła "

09. 03. 2009 - Siedlce

Do przewodniczącego Światowego Związku Żołnierzy AK Koło "Gołąb" w Garwolinie

Dotyczy: Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji

Jako spadkobiercy chlubnych tradycji wszystkich pierwszych pułków strzelców konnych wyrażmy zgodę na wykorzystywanie barw, wzorów umundurowania oraz symboliki związanej z 1 psk przez Stowarzyszenie Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji pod dowództwem Komendanta Andrzeja Nowaka z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim. KSOPiT kultywuje tradycje kawaleryjskie w związku z tym nawiązując do 1 pułku strzelców konnych będzie rozpowszechniała wiedzę na temat sławnego oddziału wojskowego stacjonującego przed II wojną światową w Garwolinie. Ponadto KSOPiT otacza pamięcią miejsca pamięci narodowej i bierze udział w licznych uroczystościach patriotyczno - religijnych. Między innymi KSOPiT wzięła udział w święcie 1 siedleckiego batalionu rozpoznawczego w dniu 6 czerwca 2008 r. przez co znacznie uświetniła przebieg uroczystości i przypomniała o tradycjach jakie kultywuje nasza jednostka. Współpraca z wyżej wymienionym stowarzyszeniem układa nam się bardzo dobrze. Jesteśmy dumni, iż kolejna organizacja będzie przekazywała następnym pokoleniom wiedzę związaną z 1 psk i 1 br oraz najwyższe wartości miłości do ojczyzny i szacunku dla przyrody. jednocześnie proszę przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy AK Koło "Gołąb" w Garwolinie o udzielenie wszelkich merytorycznych wskazówek Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji w przygotowaniu projektów elementów nawiązujących symboliką do 1 psk oraz przychylne rozpatrzenie wszelkich ich z tym związanych wniosków. Niech nasza żołnierska i sympatyków wojska brać będzie coraz większa oraz silniejsza a słowa "BÓG HONOR I OJCZYZNA" przyświecają nam w życiu służbowym i codziennym.

DOWÓDCA ppłk mgr inż. Arkadiusz Widła

Garwolin 26. 03. 2009  ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ Obwód "Gołąb"

 Do: Stowarzyszenie Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji Międzyrzec Podlaski

Odpowiadając na pismo z dnia 7.03 2009 r.,Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Obwód "Gołąb" - Garwolin, będące kontynuatorem tradycji 1 Pułku Strzelców Konnych, z uznaniem i zadowoleniem przyjmuje informację o działalności Stowarzyszenia.

Społeczeństwo Garwolina, którego jesteśmy cząstką, z sentymentem wspomina stacjonującą  w naszym mieście Jednostkę. Istnienie formacji jazdy konnej /szkoda, że nie na naszym terenie/,przybliżającej odwiedzanym społeczeństwom atmosferę minionych lat, jest inicjatywą ze wszech miar cenną i chwalebną.

Używanie barw pułkowych przez Stowarzyszenie wyzwoli świadomość dalszej działalności, historycznej i zasłużonej dla oręża Polskiego, Jednostki.

Zarząd Koła, po zapoznaniu się z zaprezentowanym materiałem informacyjnym, obrazującym dotychczasowe osiągnięcia i plany na przyszłość, postanowił wyrazić zgodę na używanie przez sekcję Stowarzyszenia, barw Pułkowych 1 Pułku Strzelców Konnych.  Dla porządku organizacyjnego, uważamy, żeby nie było nieporozumienia z Siedleckim Batalionem Rozpoznawczym, który jako pierwszy otrzymał naszą zgodę na przyjęcie i kontynuowanie tradycji Pułku, wskazane jest uzgodnienie niniejszego z w/w Batalionem.

Jeżeli nie będzie sprzeciwu na podzielenie się tradycją, będziemy oczekiwali współpracy ze Stowarzyszeniem, polegającej na uczestnictwie w naszych uroczystościach rocznicowych Pułku, które tradycyjnie od wielu lat obchodzone są w każdą 2-gą niedzielę maja.

Z żołnierskim pozdrowieniem Zarząd Koła:

Prezes - mjr. Marian Cabaj

V-ce Prezes - kpt. Henryk Michalik

V-ce Prezes - mjr. Jerzy Piesiewicz

maj 2009 r.

"Do: Stowarzyszenie KSOPiT

Zarząd Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Obwód "Gołąb" - Garwolin, wraz ze środowiskiem i sympatykami przesyła podziękowania za uatrakcyjnienie i uświetnienie naszej tradycyjnej uroczystości, upamiętniającej 1 Pułk Strzelców Konnych, paradą oddziału konnego. Oddział wyglądał tak pięknie i wiernie, iż odnosiło się wrażenie, że przed chwilą przybył z koszar, to było przed wojną podczas różnych uroczystości.

Było to dla starszego pokolenia wzruszające wspomnienie z okresu stacjonowania kawalerii w naszym mieście, a dla mieszkańców urodzonych po wojnie i młodzieży wspaniałą lekcją historii.

Z nadzieją na ponowne spotkanie. Prezes ŚZŻAK Obwód Gołąb Garwolin - Marian Cabaj"