Wyszukaj:
 
...Konna Straż...

             "Konna " jaka jest każdy widzi !

Stowarzyszenie nasze wyrosło na gruncie jeździeckim, a  członkowie  to jeźdźcy i hodowcy z terenu Południowego Podlasia od dawna spotykający się na rajdach, zawodach konnych, uroczystościach patriotycznych.

Członkowie Stowarzyszenia działają jako wolontariusze, dysponujący własnymi końmi i rzędami.

Daniel Lubecki
Jolanta Nowak i Dariusz Załęgowski
Brać Leśna i Konna

      "Za mundurem panny sznurem"

 Wielu z nas wyrosło z Akademickich Klubów Jeździeckich, gdzie ży-we były tradycje kawaleryjskie. Dlatego nasze działania dążyły do utworzenia formacji konnej jednolicie umundurowanej i wyszkolonej. Wyszkolenie kawaleryjskie sprzyja lepszej współpracy dużej ilości koni i jeźdźców, a umundurowanie sprawia, że jesteśmy bardziej zauważalni i rozpoznawalni. 

Podejmując działania korzystaliśmy z doświadczeń Konnych Straży Ochrony Przyrody-Bieszczadzkiej i Roztoczańskiej (gdzie mamy wielu przyjaciół),a także Konnej Straży w powiecie wołomińskim