Wyszukaj:
 
... Ochrony Przyrody ...

    Bardzo bliska jest nam ochrona przyrody, dlatego chcemy spożytkować swoje pasje w tym kierunku. Działalność statutową opieramy na współpracy z gospodarzami terenu — Nadleśniczymi, Burmistrzami, Wójtami, a także z Policją, Strażą Pożarną oraz lokalnymi społecznościami — w formach z Nimi uzgodnionych. Planujemy cykl szkoleń dla członków KSOPiT prowadzonych przez Leśników, Policjantów i Strażaków.

Działania naszego Stowarzyszenia mogą być pomocne w zakresie:

  • Integracji i aktywizacji społeczeństwa w kierunku ochrony przyrody poprzez udział w akcjach np. "Sprzątanie Świata ", "Dzień Ziemi", "Nie wypalajmy traw".
  • Edukacji leśnej i ekologicznej poprzez uczestnictwo i  współorganizowanie szkoleń, prelekcji i wycieczek terenowych zwłaszcza dla młodzieży.
  • Przeciwdziałania zaśmiecania lasów, podpaleniom, niszczeniu drzew, gleby, runa leśnego i wód poprzez obecność konnych patroli w terenie, obserwacji i informowaniu odpowiednich służb o naruszeniu przepisów.
  • Upowszechniania turystyki i rekreacji przez pomoc w tworzeniu ścieżek rowerowych i konnych , a przez obecność konnych patroli przeciwdziałania dewastacji urządzeń tras turyststycznych
Zajęcia z entomologiem w Nadleśnictwie Sarnaki
Wykład w Izbie Edukacji Leśnej
Wizyta w szkółce leśnej
Patrol konny-Nadleśnictwo Międzyrzec
Jesienny rajd w Międzyrzeckich lasach
Pan Adam Szulik -O przyrodzie wśród zuchów i harcerzy