Wyszukaj:
 
Ocalić od zapomnienia - Domanice 2015

Uroczystość Patriotyczna : "Ocalić od zapomnienia"


W dniu 11 kwietnia 2015r. w Domu Kultury w Domanicach odbyła się uroczystość patriotyczna pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”. Organizatorami byli Wójt Gminy Domanice i Stowarzyszenie Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji, którego członkami są ludzie także z Domanic. Spotkanie poświęcono wspomnieniom o działaniach oddziału partyzanckiego mjr Stefana Wyrzykowskiego ps. Zenon, przybył na nie jeden z ostatnich żyjących członków oddziału mjr Tadeusz Sobieszczak ps. Dudek.


Przybyłych gości powitał Wójt Gminy Domanice, a w imieniu KSOPiTU głos zabrał pan Mariusz Orłowski, który zapoznał zebranych z celami Stowarzyszenia, podkreślił udział członków w kultywowaniu tradycji patriotycznych.


Mieszkańcy gminy mieli możliwość obejrzenia wystawy fotografii pn.”Pamięci żołnierzy oddziału Zenona” , którą udostępnił członek Stowarzyszenia KSOPiT pan Waldemar Kosieradzki. Kolejnym punktem spotkania była projekcja filmu dokumentującego miejsca i akcje bojowe oddziału „Zenona”, który powstał również dzięki osobistemu zaangażowaniu pana Waldemara Kosieradzkiego.


Po projekcji filmu wystąpił pan mjr Tadeusz Sobieszczak ps. Dudek , który ze łzami w oczach dziękował ludziom, którzy dzięki pasji i zaangażowaniu przekazują wiedzę o bohaterstwie ludzi walczących o wolność Ojczyzny z hasłem na sztandarach „BÓG HONOR I OJCZYZNA”


Ogromne znaczenie zachowania pamięci o wydarzeniach wojennych, losach bohaterów oraz przekazywania wiedzy młodemu pokoleniu podkreślili : ksiądz kanonik dr Jerzy Grochowski , uczestniczący w spotkaniu i pani Grażyna Zabłocka, dyrektor Gimnazjum w Domanicach Kolonii.


Na zakończenie KSOPiT zaprosił wszystkich do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych i partyzanckich przy akompaniamencie akordeonu .


 autor tekstu : Joanna Załęgowska